Avís Legal de la cooperativa

Benvingut a la pàgina web www.agrariaprogresiva.com.

A continuació li exposem les condicions d'ús d'aquesta pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d'usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

1-Identificació

De conformitat amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de societat de la informació i comerç electrònic, s'informa que www.agrariaprogresiva.com és un domini de l'empresa COOP. AGRARIA PROGRESIVA BENAVENT - PORTELLA, S.C.C.L. amb domicili social a Ctra. de Lleida, s/n 25132 - Benavent de Segrià, telèfon de contacte 973 777 032 i correu electrònic [email protected]

La societat es denomina l'empresa COOP. AGRARIA PROGRESIVA BENAVENT - PORTELLA, S.C.C.L. amb CIF: F25007741 que figura inscrita en el Registre de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya, ROC 7942 de 09/07/1958.

2- Normes d'utilització

Com a usuari d'aquesta WEB, ha d'utilitzar de forma responsable els serveis i continguts que ofereix, respectant en tot moment la legalitat vigent.

Queda prohibit realitzar, per la seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d'aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

3- Propietat intel·lectual

Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals COOP. AGRARIA PROGRESIVA BENAVENT - PORTELLA, S.C.C.L. és titular o llicenciatària legítima

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l'autorització prèvia i expressa.

4- Responsabilitat

La nostra intenció és la d'oferir un lloc WEB que ofereixi un fincionament continuat i de màxima qualitat.

De totes maneres, li informem que no podem garantir l'accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntad.

COOP. AGRARIA PROGRESIVA BENAVENT - PORTELLA, S.C.C.L. no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços o hipervincles.

5- Política de privadesa i de protecció de dades

En la navegació per la nostra WEB és possible que es recopilin de Vè, certes dades de caràcter personal. Els llocs on es recullen i la finalitat concreta de les mateixes son:

Formulari de CONTACTE: necessaris per poder atendre la petició d'informació que ens sol·liciti. Les seves dades seran guardades mentre sigui necessari per atendre la seva petició.

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de Abril de 2016, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades subministrades per Vè, quedaran incorporades en un fitxer automatitzat, titularitat de COOP. AGRARIA PROGRESIVA BENAVENT - PORTELLA, S.C.C.L. amb la finalitat de prestar els serveis que ens sol·licita.

La informació personal recollida és emmagatzemada en una base de dades propietat de COOP. AGRARIA PROGRESIVA BENAVENT - PORTELLA, S.C.C.L., qui assumeix les mesures d'àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació.

En qualsevol moment, Vè, pot exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, suprimir les dades de caràcter personal, així com accedir a informació addicional, mitjançant comunicació escrita dirigida a COOPERATIVA AGRARIA PROGRESIVA BENAVENT - PORTELLA, S.C.C.L., direcció Ctra. de Lleida, s/n, 25132 Benavent de Segrià. També pot contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a [email protected], adjuntant el DNI.

6- Legislació

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir fruit de la visita a la nostra WEB aconsellem que es contacti directament amb la nostra empresa a través de les dades de contacte que oferim, i exposi el cas, amb la finalitat d’arribar a un acord amistós per a les dues parts.

En cas contrari, la llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis i productes del present portal, serà la llei espanyola.

La nostra empresa i l’Usuari acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals de domicili de l’Usuari, sempre que el mateix estigui situat en territori espanyo i actuï en condició de consumidor.