Qui som a la cooperativa

El 1958 un grup nombrós de pagesos del poble funden la “Cooperativa Agrícola Progressiva de Benavent de Segrià”, amb seu al Carrer Progrés d’aquesta localitat i amb l’objectiu d’obtenir millors condicions en les compres dels seus inputs i valoritzar els seus productes.

Als inicis dels anys ’70 el fort creixement de l’entitat, el gran augment de les produccions i convertint-se les plantacions de fruiters en l’activitat principal fan necessària una millora de les instal·lacions disposant de major amplitud de terrenys amb les construccions adients per a l’admissió de la fruita i la seva conservació en càmeres frigorífiques, primer en fred convencional i posteriorment amb atmosferes controlades, és quan s’efectua el trasllat a la carretera de Lleida.

El 1992 neix Fruits de Ponent, i la Cooperativa Agrària Progressiva de Benavent de Segrià hi entra a formar part juntament amb les Cooperatives d’Alcarràs, Ramell i Sant Pere de La Portella. Fruits de Ponent, és la primera cooperativa de segon grau per a la comercialització de fruita que va ser operativa a Lleida i que va permetre el canvi de signe en la projecció de la Cooperativa. L’objectiu de Fruits de Ponent és concentrar la producció i la comercialització de la producció d’aquestes cooperatives de primer grau.

El 1994 i fruit de la relació que porta formar part de Fruits de Ponent, la Cooperativa Sant Pere de La Portella, s’integra a la Cooperativa Agrària Progressiva de Benavent de Segrià sorgint una única entitat denominada Agrària Progresiva, S.C.C.L. Benavent-Portella.

Com a últim fet destacable, l’any 2013 s’uneix al grup Fruits de Ponent la Cooperativa d’Agrària del Llobregós.

Cronologia de la cooperativa

 • 1958.- Fundació de la Cooperativa Agrària Progressiva de Benavent de Segrià
  Inscrita en el R.O.C. 7942, de 09 de Juliol 1958.
 • 1970.- Ampliació instal·lacions.
 • 1992.- Naixement de Fruits de Ponent.
 • 1994.- Integració de la Cooperativa Sant Pere de La Portella a la Cooperativa Agrària Progresiva
 • 2013.- Adhesió nous socis a Fruits de Ponent.

Consell rector i equip de la cooperativa

N.I.F. AGRARIA PROGRESIVA S.Coop.C.Ltda: F-25007741

President

JAUME GENÉ ROIG [email protected]

Sots-President

JOSEP Mª PALAU LLOBERA [email protected]

Secretari

ABEL BATSÍ ROMA [email protected]

Tresorer

JOSEP FORCADA GARCÍA [email protected]

Censors de comptes

Vocals

 • ALFONSO GENE SUBIRA
 • AMADEU BURGUES FARGUES
 • RAUL SALES PUJOL
 • JOSEP MARIA HERVERA SURITA
 • PRUDENCI TRILLA RAFART

Gerència

MONTSE MORILLO ESTEVE [email protected]

Departament tècnic

ALBERT GORGUES GOMÀ [email protected]

Administraciò

Magatzem

 • ADRIÀ CABRERA PUJAL
 • SEBASTIAN MÉNDEZ GEYMONAT